Werkveldgroep Revalidanten met chronische pijnklachten en/of fysieke chronische aandoening

Deze werkveldgroep verbindt vaktherapeuten beeldend die werken met mensen met chronische pijnklachten en/of een fysieke chronische aandoening. Zij kunnen zowel werkzaam zijn binnen een medisch specialistische setting, als in een setting waar mensen psychisch begeleid worden en bij wie de klachten zich veelal lichamelijk uiten.

Binnen het werken met mensen met chronische pijnklachten en/of een fysieke chronische aandoening ligt het doel  bij het bieden van begeleiding bij het vinden van de beste manier om met pijnklachten om te gaan. De focus niet op het wegnemen van de pijn. Hoewel de lichamelijke klachten wezenlijk verschillen, hebben deze doelgroepen overeenkomsten doordat de interdisciplinaire behandeling zich richt op:
- het fysiek trainen
- het denken
- het voelen
- het ervaren

De werkveldgroep richt zich op het inventariseren van probleemgebieden, hulpvragen, interventies, resultaten, methodieken, werkwijze en onderzoeken met betrekking tot ons werkveld.
Wij zien de noodzaak voor het beschrijven van producten en het doen van wetenschappelijk (literatuur en effect) onderzoek, omdat de zorgverzekeraars voor 2020 de eis hebben gesteld dat wij als vaktherapeuten beeldend evidence/practice based moeten werken.
Wij willen vaktherapeuten beeldend binnen ons werkveld verbinden en stimuleren in het schrijven van een product of module.

Heb je interesse om lid te worden, wil je graag iets bijdragen of ben je benieuwd naar waar wij mee bezig zijn, stuur dan een mail naar: nvbt.wvg.revalidatie@vaktherapie.nl .