Werkveldgroep onderwijs

De Werkveldgroep passend onderwijs verenigt vaktherapeuten beeldend die werken met kinderen binnen het onderwijs. Binnen de werkveldgroep staat het delen van kennis en expertise voorop. Wij inventariseren behoeften binnen de zorg in het onderwijs met betrekking tot vaktherapie beeldend. We willen deze bijvoorbeeld in kaart brengen en beschrijven in de vorm van een product.
Wij zien de noodzaak van het beschrijven van dit product en het doen van wetenschappelijk (literatuur en effect) onderzoek, omdat de zorgverzekeraars voor 2020 de eis hebben gesteld dat wij als vaktherapeuten beeldend evidence/practice based moeten werken.

Wij stimuleren het schrijven van een product of module en hebben hier zelf reeds het initiatief in genomen. Wij zijn gestart met het ontwikkelen van een observatieproduct en nemen deel aan de schrijftraining van het CPMO voor het beschrijven van een product.

Wil je meer weten over onze werkveldgroep of een bijdrage leveren? Heb je ideeën, interessante boeken of literatuur, laat het ons weten!Stuur dan een mail naar Marlon Gering: nvbt.wvg.onderwijs@vaktherapie.nl .
Want een netwerk is zo sterk als de inzet van zijn leden.