Werkveldgroep kind en jeugd

Vaktherapie beeldend Werkt: Kind & Jeugd

De Werkveldgroep Kind en Jeugd houdt zich bezig met het inventariseren van probleemgebieden, hulpvragen, interventies, resultaten, methodieken, werkwijzen en onderzoeken op het gebied van vaktherapie beeldend bij kind en jeugd. In de toekomst zullen wij zelf onderzoek gaan doen naar de effectiviteit van vaktherapie beeldend bij de doelgroep kind en jeugd.

Wij stimuleren het schrijven van een product of module. De werkveldgroep Kind en Jeugd is actief op Facebook en LinkedIn, op die manier proberen wij een grote groep collega’s te bereiken. Wij hebben hier zelf reeds initiatief in genomen en het eerste schrijftraject bij de Commissie Product- en Module Ontwikkeling (CPMO) is een feit.

Naast het raadplegen van onze vaste leden over de methodieken bij Kind & Jeugd, raadplegen wij tevens onze collega vaktherapeuten beeldend door heel Nederland.

Heb je interesse om lid te worden of wil je graag bijdragen, stuur dan een mail naar Mara Heijs, voorzitter werkveldgroep Kind en Jeugd: nvbt.wvg.kindenjeugd@vaktherapie.nl .