Werkveldgroep (licht)verstandelijke beperking

De werkveldgroep (Licht)verstandelijke beperking verenigt vaktherapeuten beeldend, die werken met mensen met een (licht) verstandelijke beperking. De werkveldgroep stelt zich tot doel om vaktherapie beeldend in dit werkveld verder te ontwikkelen, te professionaliseren en de uitvoering te stimuleren.
Daarnaast hebben wij ons als doel gesteld om bestaande kennis en ervaring te verzamelen in een kennisbank en deze beschikbaar te maken voor het werkveld. Wij hebben onder anderen een enquête afgenomen onder onze leden, wij verspreiden onze eigen nieuwsbrief en organiseren eenmaal per jaar een studiedag.

Wij willen vaktherapeuten beeldend uit ons werkveld stimuleren om een product of module te schrijven, zodat wij, vaktherapeuten en de werkveldgroep, zichtbaar worden en onze plek binnen de generieke module behouden.

Wij zijn nog volop in ontwikkeling en staan zeker open voor meedenken en meedoen!
Denk je wat bij te kunnen dragen of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op via nvbt.wvg.lvb@vaktherapie.nl .

Of vind ons op: 
Facebook onder werkveldgroep LVB

Linkedin onder werkveldgroep LVB
Of kijk op onze site https://werkveldgroeplvb.jimdo.com/