Kennisinnovatie Werkveld

Kennisinnovatie is een belangrijk onderdeel binnen de NVBT. Kennisoverdracht is belangrijk met de deadline van 2020 in zicht. Binnen kennisinnovatie vallen veel onderwerpen. Een van de Kennisinnovatie functies binnen het bestuur is Kennisinnovatie Werkveld. Werkveld houdt zich bezig, zoals de naam al zegt, met het verbinden van het werkveld. 
Vanuit het werkveld willen we kijken hoe we vaktherapeuten beeldend kunnen verbinden en hun kennis kunnen beschrijven. Dit doen we bijvoorbeeld door alle vaktherapeuten beeldend uit te nodigen om hun interventies te beschrijven naar aanleiding van de richtlijnen van de CPMO en werkveld- en regiogroepen te vormen.

Meer informatie over producten en modules vind je hier.
Meer over de werkveldgroepen vind je hier.
Meer over de regiogroepen vind je hier.