Werkveldgroepen 

Een werkveldgroep bestaat uit leden die zich actief bezig houden met vaktherapie beeldend binnen een bepaald werkveld. Het gemeenschappelijke doel is het verbinden van vaktherapeuten beeldend die werkzaam zijn binnen dat specifieke werkveld (doelgroep en/of methodiek) en het ontwikkelen van producten en modulen.

Het is van groot belang dat er per doelgroep of methodiek werkveldgroepen worden opgezet en actief blijven. Dit bevordert het delen en vermenigvuldigen van kennis en expertise. Zo worden we meer zichtbaar binnen ons werkveld en de zorg in het algemeen. Door het ontwikkelen en beschrijven van producten en modulen, laten we zien dat vaktherapie beeldend werkt. Uiteindelijk worden deze resultaten verwerkt in de zorgstandaarden en generieke module, waardoor we meer ondersteunend bewijs hebben voor de werking van vaktherapie beeldend.

Enkele voorbeelden van activiteiten van werkveldgroepen zijn het verzamelen van literatuur, het uitbrengen van een nieuwsbrief, het stimuleren van ontwikkelen van productenbeschrijvingen aan de hand van de richtlijnen van de Commissie Product- en Module Ontwikkeling (CPMO), het organiseren van bijeenkomsten en studiedagen en het vormen van een centraal punt waar vaktherapeuten beeldend kennis en expertise kunnen delen.

Een werkveldgroep bestaat uit vier tot tien leden. De werkveldgroep werkt aan de hand doelen die ieder jaar bijgesteld worden al naar gelang de wensen en behoeften van het werkveld. De werkveldgroep komt minimaal drie keer per jaar bijeen om de doelen en de voortgang te bespreken. Vaak  is  het zo dat de meeste communicatie verloopt via de mail en Skype, waardoor de lijntjes kort zijn.

Binnen een werkveldgroep worden de leden ingezet op hun voorkeuren en kwaliteiten. Dit afgestemd op de vraag die er vanuit het werkveld is. Hierbij verdiepen de leden zich in de laatste ontwikkelingen binnen het werkveld. Mocht je interesse hebben voor het deelnemen aan een werkveldgroep, neem dan contact op met de Kennisinnovator van de NVBT. Mocht jou werkveld er nog niet bij staan. Laat je dan inspireren en stel je vraag aan de kennisinnovator van de NVBT.

De werkveldgroepleden worden ingezet op hun voorkeur en kwaliteiten, afgestemd met de vraag vanuit het werkveld. Je overlegt met collega’s, je komt in contact met de laatste ontwikkelingen en je verdiept jouw kennis.

Log in op de site en kijk bij de kop Werkveld. Staat jou werkveld er nog niet bij of heb je een vraag over een van de bestaande werkveldgroepen? Laat je inspireren en vraag aan de kennisinnovator Werkveld van de NVBT wat jouw bijdrage kan zijn. Mail dan naar nvbt.ki.werkveld@vaktherapie.nl.